δήπου


δήπου
конечно, наверно

Ancient Greek-Russian simple. 2014.